Czasopismo naukowe „Zeszyty Naukowe Uczelni Jana Wyżykowskiego. Studia z Nauk Społecznych”

„Research Bulletin The Jan Wyżykowski University. Studies in Social Sciences”

ISSN 2543-6732, rocznik

7 punktów MNiSW

 

Rocznik obecny jest w: BazHum, CEJSH, CEEOL oraz Index Copernicus.

Wersję referencyjną czasopisma stanowi wydanie papierowe.

Rocznik znajduje się w wykazie czasopism punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na potrzeby oceny parametrycznej jednostek (7 punktów).

Wcześniej czasopismo nosiło tytuł „Zeszyty Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki. Studia z Nauk Społecznych”. Dawny ISSN 2082-7547.

Zobacz ostatni numer czasopisma: 11/2018

Przejdź do strony „Zeszytów Naukowych UJW. Studia z Nauk Technicznych

Przejdź do strony „Społeczności Lokalnych. Studia Interdyscyplinarne”

Przejdź do strony Wydawnictwa Uczelni Jana Wyżykowskiego