Czasopismo naukowe „Zeszyty Naukowe Uczelni Jana Wyżykowskiego. Studia z Nauk Technicznych”

„Research Bulletin The Jan Wyzykowski University. Studies in Technical Sciences”

ISSN 2543-6740, Rocznik

4 punkty MNiSW

 

Rocznik obecny jest w: Index Copernicus oraz BazTech.

Wersję referencyjną czasopisma stanowi wydanie papierowe.

Wcześniej czasopismo nosiło tytuł „Zeszyty Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki. Studia z Nauk Technicznych”. Dawny ISSN 2299-3355.

Rocznik znajduje się w wykazie czasopism punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na potrzeby oceny parametrycznej jednostek (4 punkty)

Zobacz ostatnie wydanie ZN nr 7 (2018)

Przejdź do strony „Zeszytów Naukowych UJW. Studia z Nauk Społecznych”
Przejdź do strony „Społeczności Lokalnych. Studia Interdyscyplinarne”

Przejdź do strony Wydawnictwa Uczelni Jana Wyżykowskiego