Nr 7/2018

Trwa gromadzenie i redakcja tekstów do najbliższego numeru „Zeszytów Naukowych UJW. Studia z Nauk Technicznych” 8/2019. Kontakt z redakcją: j.walczak@ujw.pl. Artykuły można nadsyłać najpóźniej do 1 września 2019 r.