Contact

Adres redakcji

„Zeszyty Naukowe UJW. Studia z Nauk Społecznych”

Uczelnia Jana Wyżykowskiego
Wydział Nauk Społecznych
ul. Skalników 6b
59-101 Polkowice
tel. 76 746 53 37, 76 746 53 53
fax 76 746 53 52
kom. 504 900 746

Kontakt z redakcją i przekazywanie tekstów do publikacji

mgr Jan Walczak, sekretarz redakcji – j.walczak@ujw.pl, wydawnictwo@ujw.pl