Czasopismo naukowe „Społeczności Lokalne. Studia Interdyscyplinarne”

Rocznik

„Local communities.
Interdisciplinary studies”

ISSN wydania pierwotnego (Online): 2544-6126
ISSN wydania wtórnego (Druk): 2544-5545

Zobacz pierwszy numer czasopisma 1/2017 – pobierz

Wersję referencyjną czasopisma stanowi wydanie elektroniczne, wersję wtórną wydanie drukowane.

Przejdź do strony „Zeszytów Naukowych UJW. Studia z Nauk Społecznych”
Przejdź do strony „Zeszytów Naukowych UJW. Studia z Nauk Technicznych”
Przejdź do strony Wydawnictwa Uczelni Jana Wyżykowskiego