Pierwszy numer w przygotowaniu

W trakcie przygotowania jest pierwszy numer czasopisma „Społeczności Lokalne. Studia Interdyscyplinarne”, które jest kontynuacją cyklu monografii „Społeczności lokalne…”. Zostanie on opublikowany w formie elektronicznej i drukowanej 17 listopada 2017 r. i zaprezentowany podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Społeczności lokalne. Rozwój lokalny w perspektywie społeczno-kulturowej”, która odbędzie się w Uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach. Więcej o […]