Indeks numerów

Czasopismo „Społeczności Lokalne. Studia Interdyscyplinarne”

nr 1/2017 – pobierz

nr 2/2018 – pobierz

 

Publikacje wydane w ramach cyklu monografii „Społeczności lokalne…”

„Społeczności lokalne. Problemy – zmiany – rozwój”  (2012) red. M. Adamczyk, A. Chmiel – pobierz
„Społeczności lokalne w perspektywie wyzwań współczesności” (2013)  red. M. Adamczyk, T. B. Chmiel – pobierz
„Społeczności lokalne. Przestrzeń dla współpracy i rozwoju” (2014) red. M. Adamczyk, A. Chmiel – pobierz
„Społeczności lokalne jako miejsca zmian. Teoria i praktyka” (2015) red. M. Adamczyk, W. Olszewski – pobierz
„Społeczności lokalne w 25-leciu odrodzonej samorządności. Perspektywa interdyscyplinarna”
(2016) red. M. Adamczyk, W. Olszewski – pobierz