Lista Recenzentów

Recenzenci krajowi

prof. nadzw. dr hab. Bogdan Idzikowski, Uniwersytet Zielonogórski

prof. nadzw. dr hab. Ewa Kurantowicz, Dolnośląska Szkoła Wyższa

prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Perzycka, Uniwersytet Szczeciński

dr Sylwia Słowińska, Uniwersytet Zielonogórski

 

Recenzenci zagraniczni

dr Rob Evans, Uniwersytet Ottona von Guerickiego w Magdeburgu, Niemcy

dr Vit Docekal, Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, Czechy

doc. dr Dmitro Herciuk, Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie, Ukraina