O czasopiśmie

„Społeczności Lokalne. Studia Interdyscyplinarne” to czasopismo utworzone w 2017 r. Pierwszy numer ukazał się w listopadzie 2017 r. Jego powstanie poprzedziło wydanie pięciu tomów monografii z cyklu „Społeczności lokalne…” (w latach 2012-2016).

Deklaracja o wersji pierwotnej czasopisma

Wersją pierwotną czasopisma „Społeczności Lokalne. Studia Interdyscyplinarne” stanowi wydanie elektroniczne zamieszczone na stronie internetowej rocznika rb.ujw.pl/local
Czasopismo dostępne jest także, począwszy od numeru 1., w całości w wersji papierowej, która stanowi wydanie wtórne. Nowy numer umieszczany jest na stronie internetowej czasopisma
przed  ukazaniem się numeru drukiem.