Rada Naukowa

prof. dr Parag Amin, College of Management Studies, Mumbai, Indie

prof. dr hab. Peter Balint, Uniwersytet w Debreczynie, Węgry

prof. dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, Uniwersytet Zielonogórski

prof. zw. dr hab. Marek Bojarski, Uniwersytet Wrocławski

prof. zw. dr hab. Stanisław Czaja, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

prof. dr hab. Krzysztof Kociubiński, Uniwersytet Wrocławski

prof. dr hab. Ewa Kurantowicz, Dolnośląska Szkoła Wyższa

prof. zw. dr hab. Stefan Michał Kwiatkowski, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie,  Komitet Nauk Pedagogicznych PAN

prof. zw. dr hab. Aleksander Kundytsky, Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie, Ukraina

doc. dr Petr Mrkyvka,  Uniwersytet Masaryka w Brnie, Republika Czeska

dr Włodzimierz Olszewski, Uczelnia Jana Wyżykowskiego

prof. dr. Ramesh N. Shah, Duale Hochschule Baden-Württemberg, Niemcy

prof. dr hab. Teresa Padilla-Carmona, Uniwersytet w Sewilli, Hiszpania

prof. dr hab. Elżbieta Perzycka, Uniwersytet Szczeciński

prof. zw. dr hab. Kazimierz Przyszczypkowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu