Skład Redakcji

Komitet Redakcyjny

Włodzimierz Olszewski (redaktor naczelny)
Agnieszka Becla
Rafał Czachor
Tadeusz Kierzyk
Ewa Kurantowicz
Sylwia Słowińska
Jan Walczak (sekretarz redakcji).

Redaktorzy językowi

Język niemiecki
mgr Justyna Babiak-Tutko

Język angielski
Peter Lambert
Maciej Lech

Język rosyjski
Irina Papadeykina

Język polski
Jan Walczak


Redaktor statystyczny
Magdalena Rutkowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redaktorzy tematyczni

 

Zagadnienia prawnoustrojowe, polityczne, stosunki międzynarodowe,
historia współczesna

prof. dr hab. Rafał Czachor

Uczelnia Jana Wyżykowskiego

 

Samorząd terytorialny

i zarządzanie rozwojem lokalnym

dr Andrzej Ferens

Uniwersytet Wrocławski

 

Ekonomia i gospodarka

prof. dr hab. Andrzej Graczyk

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 

Pedagogika, andragogika
prof. dr hab. Bogdan Idzikowski

Uniwersytet Zielonogórski

 

Przyroda i ochrona środowiska

prof. zw. dr hab. Leszek Jerzak

Uniwersytet Zielonogórski

 

Nowoczesna technologie

dr inż. Zdzisław Pólkowski

Uczelnia Jana Wyżykowskiego

 

Edukacja międzykulturowa i socjologia

dr hab. Rafał Włodarczyk

Uniwersytet Wrocławski

 

Prawo i finanse

dr Dariusz Zając

Uczelnia Jana Wyżykowskiego

 

Rynek i prawo pracy

dr Janusz Żołyński

Uczelnia Jana Wyżykowskiego