Wydawca

„Społeczności Lokalne. Studia Interdyscyplinarne” są czasopismem wydawanym przez Uczelnię Jana Wyżykowskiego z siedzibą w Polkowicach. Szkoła wyższa posiada Wydział Zamiejscowy w Lubinie.

Edytorem czasopisma jest Wydawnictwo Uczelni Jana Wyżykowskiego – www.ujw.pl