Strona główna

1s

 

ujw-pelne-poziom

Czasopismo naukowe
„Zeszyty Naukowe Uczelni Jana Wyżykowskiego. Studia z Nauk Społecznych”

 

 

 

„Research Bulletin The Jan Wyzykowski University. Studies in Social Sciences”
ISSN 2543-6732, rocznik
7 punktów MNiSW

 

 

Rocznik obecny jest w: BazHum, CEJSH, CEEOL oraz Index Copernicus.

Wersję referencyjną czasopisma stanowi wydanie papierowe.

Rocznik znajduje się w wykazie czasopism punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na potrzeby oceny parametrycznej jednostek (7 punktów).

Wcześniej czasopismo nosiło tytuł „Zeszyty Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki. Studia z Nauk Społecznych”. Dawny ISSN 2082-7547.

 

Zobacz ostatnie wydanie ZN, nr 9 (2016)
Przejdź do strony ZN UJW. Studia z Nauk Technicznych
Przejdź do strony Wydawnictwa Uczelni Jana Wyżykowskiego