Aktualności

02.01.2016. W najbliższym numerze „Zeszytów Naukowych ujw. Studia z Nauk Społecznych” 10/2017 przewidujemy działy: Międzynarodowe stosunki polityczne, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Zagadnienia prawnoustrojowe, Zarządzanie, Sprawozdania. Teksty przyjmowane były do 15 czerwca 2017 roku. Obecnie zostały przekazane do recenzji.