Skład Redakcji

Komitet redakcyjny

prof. zw. dr hab. Marian S. Wolański (redaktor naczelny)
prof. dr hab. Rafał Czachor
dr Włodzimierz Olszewski
dr Arkadiusz Kotliński
mgr Jan Walczak (sekretarz redakcji)

 

Redaktorzy tematyczni

prof. dr hab. Krzysztof Kociubiński (międzynarodowe stosunki polityczne)

prof. dr hab. Andrzej Graczyk (międzynarodowe stosunki gospodarcze)

dr Dariusz Zając (zagadnienia prawnoustrojowe)

 

Redaktor statystyczny

dr Magdalena Rutkowska

 

Redaktor językowy

mgr Justyna Babiak-Tutko (j. niemiecki)

mgr Peter Lambert, mgr Maciej Lech (j. angielski)

mgr Jan Walczak (j. polski)