Wydawca

„Zeszyty Naukowe UJW. Studia z Nauk Społecznych” są czasopismem wydawanym przez Uczelnię Jana Wyżykowskiego z siedzibą w Polkowicach.
Uczelnia posiada Wydział Zamiejscowy w Lubinie.

Edytorem czasopisma jest Wydawnictwo UJW w Polkowicach – www.ujw.pl