Strona główna

t4

 

ujw-pelne-poziom

Czasopismo naukowe

Zeszyty Naukowe Uczelni Jana Wyżykowskiego. Studia z Nauk Technicznych

Research Bulletin The Jan Wyzykowski University of Entrepreneurship and Technology Studies in Technical Sciences

ISSN 2543-6740, Rocznik
4 punkty MNiSW

Rocznik obecny jest w: Index Copernicus oraz BazTech.

Wersję referencyjną czasopisma stanowi wydanie papierowe.

Wcześniej czasopismo nosiło tytuł „Zeszyty Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki. Studia z Nauk Technicznych”. Dawny ISSN 2299-3355.

Rocznik znajduje się w wykazie czasopism punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na potrzeby oceny parametrycznej jednostek (4 punkty)

 

Zobacz ostatnie wydanie ZN, nr 5 (2016)  
Przejdź do strony ZN UJW. Studia z Nauk Społecznych
Przejdź do strony Wydawnictwa Uczelni Jana Wyżykowskiego