Skład Redakcji

Komitet Redakcyjny

prof. dr hab. inż. Stanisław Piesiak (redaktor naczelny)
prof. dr hab. inż.  Maciej Kulisiewicz 
dr Włodzimierz Olszewski 
dr inż. Zdzisław Pólkowski
mgr Jan Walczak (sekretarz)

 

Redaktorzy tematyczni

dr inż. Kazimierz Grzywa (mechatronika)
dr inż. Antoni Izworski (elektronika)
dr inż. Witold Komorowski (informatyka)

 

Redaktor statystyczny

dr Magdalena Rutkowska

 

Redaktorzy językowi

mgr Justyna Babiak-Tutko (j. niemiecki)
mgr Peter Lambert, Maciej Lech (j. angielski)
mgr Jan Walczak (j. polski)

Aktualizacja: 4 stycznia 2017 r.