Lista Recenzentów

prof. zw. dr hab. inż. Ignacy Dulęba (Politechnika Wrocławska)
prof. dr hab. inż. Janusz Halawa (Politechnika Wrocławska)
prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz (Uniwersytet Zielonogórski)
prof. dr hab. inż. Dariusz Rozumek (Politechnika Opolska)
prof. Yarema Savula (Ivan Franko National University of Lviv, Ukraina)
prof. dr hab. inż. Mieczysław Szata (Politechnika Wrocławska)
prof. dr hab. inż. Roman Ulbrich (Politechnika Opolska)

Aktualizacja: 14 lipca 2016 r.