O czasopiśmie

t2

„Zeszyty Naukowe UJW. Studia z Nauk Technicznych” są punktowanym czasopismem naukowym (4 pkt.), funkcjonującym od roku 2012.

Deklaracja o wersji pierwotnej czasopisma

Informujemy, że wersją pierwotną czasopisma „Zeszyty Naukowe UJW. Studia z Nauk Technicznych” jest wydanie papierowe (ISSN 2543-6740 ).
Czasopismo dostępne jest także, począwszy od zeszytu 1., w całości  w wersji elektronicznej na tej stronie internetowej. Nowy tom umieszczany jest na stronie internetowej czasopisma po ukazaniu się  numeru drukiem.

Indeksowanie  czasopisma w bazach danych

„Zeszyty Naukowe UJW. Studia z Nauk Technicznych” indeksowane są w bazie Index Copernicus oraz BazTech. Baza znajduje się w wykazie baz referencyjnych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.